Vilka är era bästa VSCode plugin?

Vilka VSCode plugin kan ni inte leva utan?

Mina mest använda plugin är:

  • GitLens
  • Vim
  • ESLint
  • Prettier
  • Visual Studio IntelliCode
  • C# by Omnisharp
  • Debugger for Unity

Kör med Material Palenight som tema, men switchar ibland över till Nord. :slight_smile: