Varför brukar inte bindestreck användas?


#1

I dagens marknadsföring (bl.a. i tv-reklamer, produkter) verkar det vara närmast en standard att inte använda bindestreck när ett ord behöver brytas på ny rad. Varför? Är det med avsikt eller helt enkelt dåliga kunskaper?

I exemplet borde det ju stå:
spis-
kummin


#2

rakt av: estetik. sorgligt men där är vi.