Är du UX-designer och vill arbeta med tjänster för att sprida fri och öppen information? sök till oss på Kungliga Biblioteket


#1

Kungliga biblioteket (KB) behöver förstärkning inom UX och servicedesign. Därför söker vi en ambitiös designer med kompetens inom allt från strategi och research till koncept och interaktionsdesign. På KB jobbar du användarfokuserat för att fler ska få del av vårt gemensamma kulturarv.

KB samlar in, bevarar och tillgängliggör Sveriges kulturarv för kommande generationer – ett arv som i allt större grad är digitalt. Hos oss finns nästan allt som ges ut i Sverige och på svenska: kartor, filmaffischer, tv-spel, medeltida skrifter, reklam, dagstidningar och musik och mycket mer. Vi ansvarar även för nationella system, så som den nationella bibliotekskatalogen Libris.

KB:s utvecklingsarbete är användarfokuserat, agilt och iterativt. Vi var tidigt ute med att tillgängliggöra Libris som länkade öppna data och tycker att teknik i framkant i kombination med ett tydligt fokus på användarupplevelsen är nödvändigt för att skapa relevanta tjänster.

Som UX-designer på KB kommer du att:

• driva och planera designprocessen i utvecklingsprojekt, från research/idé till färdig produkt
• arbeta i tvärfunktionella team tätt tillsammans med systemutvecklare, projektledare och användare
• skapa delaktighet genom att arrangera workshops tillsammans med teamet
• arbeta nära andra UX/servicedesigners kring metodutveckling samt arbeta med metoder som t.ex. kontextuella intervjuer, prototyper, effektkartor eller annat som behövs för ett projekt
• kommunicera uppnått resultat till interna och externa intressenter

Vem är du?

• Du har ett starkt driv och brinner för att utveckla användbara tjänster och idéer, både i team och enskilt.
• Du kan balansera innovation med användarbehov och organisatoriska mål.
• Du uppskattas för din sociala kompetens och för din goda kommunikationsförmåga, både i tal och skrift och fungerar som en brygga mellan olika kompetenser.
• Du har en vilja att hela tiden utvecklas och växa i din roll.

Kvalifikationskrav

• minst 3 års erfarenhet inom UX-området
• förståelse för hela designprocessen, från research till färdigt gränssnitt.
• Du är en skicklig interaktionsdesigner med öga för detaljer och intresse för helheten.
• Du tänker strategiskt och kombinerar användarnas behov med verksamhetens mål och krav.
• erfarenhet av att arbeta agilt och tvärfunktionellt

Meriterande

• tidigare arbete med att införa servicedesign-metoder i större organisationer
• vana av att leda workshops
• god förmåga att kommunicera design i skisser
• erfarenhet av att designa för stora datamängder
• erfarenhet av att arbeta med grafisk design
• vana av att ta fram design för tjänster med många användare med olika behov
• kunskap om tillgänglighet och webbriktlinjer

Ansök här: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/9e9258c9152c